Tại Nhà Thơ Bethel Shizuoka hỗ trợ những bạn Viêt Nam gặp khó khăn do virus corona.

ベテル教会では、コロナウイルスで困難な状況にあるベトナムの方達への援助を行っています。

Chúng tôi không thể cho bạn mượn tiền, không thể giới thiệu việc làm, nhưng có thể hỗ trợ lương thực và chỗ tạm trú.

お金は貸せませんし、仕事の紹介もできませんが、食料は住居の支援はできます。

Những bạn cần giúp đỡ, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

手助けが必要な方は遠慮なく、下記へ連絡してください。

acchcm@gmail.com (tiếng Việt, tiếng Nhật)

 

  • Công ty dịch vụ ngôn ngữ Nhật Việt
  • Nhà Thờ Bethel Shizuoka